مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری هرمزگان

استانهرمزگان
آدرسبندر عباس-بلوار پاسداران-بالاتر از میدان شهدا-دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان
تلفن۵۵۵۵۱۸۰-۱۸
نوعدولتی
شماره فکس۵۵۵۶۵۶۶
آدرس وب سایتwww.maph.gov.ir
آدرس ایمیلinfo@maph.gov.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری هرمزگان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۰
کاردانی حرفه ای امور بانکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور دفتریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰