مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری استان گلستان

استانگلستان
آدرسگزگان،خیابان ۵ آذر-نبش آذر چهارم
تلفن۰۱۷۱۲۳۲۸۷۰۰
نوععمومی
شماره فکس۰۱۷۱۲۳۵۳۰۹۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری استان گلستان

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ترافیک شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی حمل و نقل شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهرصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهریصنعتکاردانیترمی۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیترمی۰