مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری خراسان شمالی

استانخراسان شمالی
آدرسبجنورد،خیابان ۱۷شهریور شمالی،کوچه شهید نوریان (دانشسرا سابق)،پلاک۴۱
تلفن۰۵۸۴۲۲۵۶۹۵۶
نوععمومی
شماره فکس۰۵۸۴۲۲۵۶۹۷۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری خراسان شمالی

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حمل ونقل ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی راهسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی فناوری حمل و نقل شهریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری عمران-حمل و نقل شهریصنعتکارشناسیترمی۰