مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان سیستان و بلوچستان

استانسیستان و بلوچستان
آدرسزاهدان جام جم یک
تلفن۰۵۴۱۳۲۲۱۳۸۳
نوععمومی
شماره فکس۰۵۴۱۳۲۳۹۹۶۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان سیستان و بلوچستان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
عمران ساختمانهای آبی گرایش ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰