مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری ساوه

استانمرکزی
آدرسساوه-خیابان طالقانی ۴۶ -جنب دریاچه تفریحی
تلفن۰۲۵۵۴۲۱۳۴۵
نوععمومی
شماره فکس۰۲۵۵۴۲۱۳۴۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری ساوه

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهرصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
معماریصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰