مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری سمنان

استانسمنان
آدرسسمنان-بلوار قدس خ شهدای دادگستری مرکزآموزش عالی علمی-کاربردی شهرداری سمنان
تلفن۰۲۳۱۳۳۳۴۴۰۲-۳
نوععمومی
شماره فکس۰۲۳۱۳۳۳۴۴۰۲-۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری سمنان

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۴۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بانکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دفتریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی فناوری عمران-حمل و نقل شهریصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰