مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اردبیل

استاناردبیل
آدرساردبیل-میدان ایثار شهرک رازی میدان شهدای کارگر مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر اردبیل
تلفن۶۶۳۲۰۷۸
نوععمومی
شماره فکس۶۶۳۲۰۷۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اردبیل

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۰
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۷۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
مکانیک خودرو-مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۷۵
مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۴۵
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودروصنعتکارشناسیپودمانی۴۰