مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد رفسنجان

استانکرمان
آدرسرفسنجان کیلومتر۴جاده کمربندی یزدکرمان
تلفن۳۲۳۰۸۶۰-۶۴
نوععمومی
شماره فکس۳۲۳۰۸۶۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد رفسنجان

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۷۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
متالورژی گرایش ریخته گریصنعتکاردانیترمی۷۵
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزارصنعتکارشناسیپودمانی۱۵
مهندسی فناوری ماشین افزارصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۳۵