مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد19قائم شهر

استانمازندران
آدرسقائمشهر-کمربندی شمالی-کیلومتر یک جاده جویبار-خیابان دانشگاه
تلفن۰۱۲۳-۳۲۸۸۲۶۰
نوععمومی
شماره فکس۰۱۲۳-۳۲۸۸۲۶۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد19قائم شهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۷۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰