مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تهران

استانتهران
آدرسساختمان شماره ۱:تهران،خیابان طالقانی،بعد از تقاطع ولیعصر،پلاک۴۳۸و۴۴۰ ساختمان شماره ۲:تهران،بزرگراه فتح،بعد از میدان شیرپاستوریزه،خیابان فتح بیست و یکم
تلفن۶۶۴۱۹۶۲۸-۶
نوععمومی
شماره فکس۶۶۴۰۲۰۶۸
آدرس وب سایتwh-university.com
آدرس ایمیلWh.Tuniversity@gmail.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۷۰
خدمات مالی در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات مشاوره حقوقی صنوفمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومی(بازنگری شده)فرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصنافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰