مركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان ساوجبلاغ

استانالبرز
آدرسهشتگرد-بلوار آيت اله خامنه اي - خيابان شهيد اشرفي اصفهاني - روبروي اداره گاز -مركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر واحد ساوجبلاغ
تلفن۴۴۲۲۲۶۱۲
نوععمومی
شماره فکس۴۴۲۲۰۲۹۰
آدرس وب سایتWWW.UASTH.IR
آدرس ایمیلSAWHO5@GMAIL.COM

رشته های تحصیلی مركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان ساوجبلاغ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای لجستیک و زنجیره تامینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
لجستیک گرایش زنجیره تامینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزارصنعتکارشناسیپودمانی۷۵