مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرمان

استانکرمان
آدرسکرمان بلوار باستانی پاریزی جنب شرکت فرش مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر
تلفن۳۱۲۲۸۸۶-۰۳
نوععمومی
شماره فکس۳۱۲۲۸۸۵-۰۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرمان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
خدمات مالی در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات مشاوره حقوقی صنوفمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصنافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-انتقالصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰