مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر اهواز

استانخوزستان
آدرساهواز - لشکر - بلوار قدس - جنب بیمارستان آپادانا- خانه کارگر اهواز
تلفن۳۷۸۲۹۰۰-۰۶۱۱
نوععمومی
شماره فکس۳۷۸۲۹۰۰-۰۶۱۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر اهواز

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰