مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم پزشکی کوار

استانفارس
آدرساستان فارس - شهرستان کوار - بلوار امام خمینی - کدپستی: ۷۳۴۶۱۴۴۱۶۵
تلفن۰۷۱۲۵۶۲۳۵۰۴
نوعدولتی
شماره فکس۰۷۱۲۵۶۲۳۱۶۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم پزشکی کوار

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملصنعتکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای سلامت یاریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰