مرکز آموزش علمی-کاربردی امور مالیاتی قم

استانقم
آدرسقم- خیابان امام موسی صدر (خاکفرج) کوچه شماره ۱۳
تلفن۰۲۵۱-۶۶۲۹۰۲۳
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۰۱۰۹۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی امور مالیاتی قم

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵