مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید محلاتی قم

استانقم
آدرسقم-میدان صفائیه خ دور شهر نبش کوچه ۳
تلفن۷۷۴۱۰۰۰
نوعدولتی
شماره فکس۷۷۴۶۹۲۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید محلاتی قم

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۰
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
روابط عمومی(بازنگری شده)فرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۰
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۰
مروج سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
هدایتگران سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰