مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری چهارمحال و بختیاری

استانچهارمحال و بختیاری
آدرسشهرکرد-خیابان کاشانی-خیابان برنامه و بودجه
تلفن۰۳۸۱-۳۳۳۱۱
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۸۱-۳۳۳۱۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری چهارمحال و بختیاری

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور دفتریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰