مرکز آموزش علمی-کاربردی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

استانتهران
نوععمومی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنجمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۰