مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل ورزش و جوانان مازندران

استانمازندران
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل ورزش و جوانان مازندران

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۰