مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای زنجان

استانزنجان
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای زنجان

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولید مبلمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی فناوری مکانیک-خودروصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیپودمانی۳۵