مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خدابنده

استانزنجان
آدرسخدابنده- جاده زنجان - مرکز فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۶۳۶۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۲۴۲۴۲۲۷۶۷۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای خدابنده

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تاسیسات مکانیکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰