مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی

استانمرکزی
آدرساراک کمربندی شمالی انتهای الهیه بعد از دانشگاه پیام نور
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تولید مبلمانصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵