مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بندرعباس

استانهرمزگان
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بندرعباس

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵