مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید خدایی

استانالبرز
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید خدایی

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
ریخته گری گرایش ذوبصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی فنی تولید مبلمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰