مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مهارت های تخصصی اصفهان

استاناصفهان
آدرساصفهان دروازه شیراز - خ هزار جریب خ کارگر
تلفن۶۶۸۰۰۵۶
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۸۰۰۵۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مهارت های تخصصی اصفهان

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.