کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با ابزارهای مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
آشنایی با بازارها و نهادهای مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
آمار و ریاضیات مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
ابزارهای مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
ابزارهای مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
ارزش گذاری اوراق بها دارکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
ارزیابی طرحهای اقتصادیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
اقتصاد بنگاهکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
بازارهای مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
بورس مالی داخلی و بین المللیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
پژوهش عملیاتیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
تجزیه و تحلیل صورت های مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
تحلیل بین بازارهای مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
تحلیل هزینه و منفعتکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
سرمایه گذاری در اوراق بهادارکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
سیاست های پولی و مالیکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
عملیات ثبت سفارشکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
عملیات ثبت سفارش اوراق بهادارکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
قانون تجارتکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی
قوانین و مقررات بازار سرمایهکارشناسی حرفه ای مدیریت بورسکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریزآذربایجان شرقیتبریز-کوی ولیعصر-انتهای خیابان شهریار شمالی-۲۰ متری صفا۰۴۱۱۳۳۰۱۵۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱۴تهرانتهرانخیابان کریم خان زند-خیابان نجات اللهی-کوچه شهید حسین الهی پلاک ۱۰۸۸۹۰۳۸۶۸