استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
آزمایشگاه زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
استخراج سنگهای ساختمانیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
استخراج معادن روبازاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
اصول استخراجاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
اصول سرپرستیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
ایمنی و نجاتاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
بیماریهای معدنی و کمکهای اولیهاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
ترابری در معادناستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
حفاریهای معدنیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
رسم فنیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
ریاضیاتاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
زبان فنیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
زمین شناسی ساختمانیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
شناخت ماشین آلاتاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
شیمی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.