استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگ

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
آزمایشگاه زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
استخراج زغال سنگاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
اصول استخراجاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
اصول سرپرستیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
ایمنی و نجاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
بیماریهای معدنی و کمکهای اولیهاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
ترابری در معادناستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
تهویه در معادناستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
حفاریهای معدنیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
خدمات فنی در معادناستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
رسم فنیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
ریاضیاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
زبان فنیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
زغالشویی و کک سازیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
شناخت ماشین آلاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگ

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.