استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
آزمایشگاه زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
اصول استخراجاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
اصول سرپرستیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
ایمنی و نجاتاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
بیماریهای معدنی و کمکهای اولیهاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
تجهیزات معدنیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
تدارکات در معدناستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
ترابری در معادناستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری تجهیزات کارخانه های فرآوری مواد معدنیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری ماشین آلات معدنی و برنامه ایاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
حفاریهای معدنیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
خدمات فنی در معادناستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
رسم فنیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
ریاضیاتاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
زبان فنیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
زمین شناسی عمومیاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.