آزمایشگاه صنایع سرامیک

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه سرامیکیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی تجزیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی معدنی(عناصر معدنی)آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه شیمیایی و آنالیز موادآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه کانی شناسی و بلورشناسیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه کنترل کیفیتآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشهای فیزیکیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
استانداردها و کنترل کیفیتآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
اصول آماده سازیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
اصول سرپرستیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
ایمنی و بهداشت کارآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
تجهیزات آزمایشگاهیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
خواص بدنه های سرامیکیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
رنگ و لعابآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
ریاضی عمومیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
زبان فنیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
سیستم های اندازه گیری و تجهیزات مربوطهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
شیمی تجزیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
شیمی عمومیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.