آلودگی محیط زیست

گروهصنعت
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته آلودگی محیط زیست

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه روشهای سنجش آب وفاضلابآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
آزمایشگاه میکروب شناسی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
آزمایشگاه میکروبیولوژیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
آلودگی موادزائد جامدوسیستم های دفعآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
آلودگی های هوا و روشهای اندازه گیریآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
آمار و احتمالاتآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
ارزیابی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
اصول میکروب شناسی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
اصول ومبانی روشهای تصفیه فاضلابآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
اکوسیستم های آبیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
اکوسیستم های خشکیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
اکولوژیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
پروژهآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
ریاضی عمومیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
ریاضی کاربردیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
زبان تخصصیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
زبان خارجی تکمیلیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
زمین شناسی محیطیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
زیست شناسی عمومیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
شیمی آلیآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آلودگی محیط زیست

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.