اپتیک

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته اپتیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آز-فیزیک مواد(اپتیکی)اپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه بینایی سنجیاپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی معدنیاپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک۱اپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک۲اپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک۳اپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه نور موجیاپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه نور هندسی۱اپتیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه نور هندسی۲اپتیککاردانیپودمانی
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آناپتیککاردانیپودمانی
اپتیک عینکاپتیککاردانیپودمانی
اصول سرپرستیاپتیککاردانیپودمانی
بینایی سنجیاپتیککاردانیپودمانی
چشم و بیناییاپتیککاردانیپودمانی
خواص شیشهاپتیککاردانیپودمانی
دستگاههای اپتیکیاپتیککاردانیپودمانی
ریاضیاتاپتیککاردانیپودمانی
زبان فنیاپتیککاردانیپودمانی
ساخت عینکاپتیککاردانیپودمانی
شیمی معدنیاپتیککاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته اپتیک

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.