امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیور

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیور

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و مقدمه ای بر طرح آزمایشهای کشاورزیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
اصول سرپرستیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
بهداشت طیورامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
بیماریهای طیورامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
بیوشیمیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش پرندگان زینتی(اختیاری)امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش توام اردک و ماهیان گرمابی(اختیاری)امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش جوجه گوشتیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش شترمرغ(اختیاری)امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش ماکیانامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش مرغ تخمگذارامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
پرورش مرغ مادرامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
تغذیه طیورامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
جامعه شناسی و توسعه روستاامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
جوجه کشیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
ریاضی عمومیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
زبان تخصصیامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
ساختمان و تاسیسات پرورش طیورامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
شناخت دارو های رایج طیور(اختیاری)امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی
شیمی آلی و آزمایشگاهامور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیور

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.