آبخیزداری

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آبخیزداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
استحصال آب بارانآبخیزداریکاردانیترمی
اصول و کاربرد کامپیوترآبخیزداریکاردانیترمی
تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینیآبخیزداریکاردانیترمی
جامعه شناسی روستایی و ترویج و مشارکت مردمیآبخیزداریکاردانیترمی
حفاظت آب و خاکآبخیزداریکاردانیترمی
خاک شناسی عمومیآبخیزداریکاردانیترمی
روشهای احیای با پوشش گیاهیآبخیزداریکاردانیترمی
روشهای مکانیکی احیای حوزه های آبخیزآبخیزداریکاردانیترمی
ریاضیات و آمارآبخیزداریکاردانیترمی
زمین شناسیآبخیزداریکاردانیترمی
ژئومورفولوژیآبخیزداریکاردانیترمی
شناخت گیاهان مرتعی و جنگلیآبخیزداریکاردانیترمی
شیمی عمومیآبخیزداریکاردانیترمی
عکس های هواییآبخیزداریکاردانیترمی
عملیات روشهای احیا با پوشش گیاهیآبخیزداریکاردانیترمی
عملیات روشهای مکانیکی احیای حوزه های آبخیزآبخیزداریکاردانیترمی
فیزیک عمومیآبخیزداریکاردانیترمی
قوانین و مقررات منابع طبیعیآبخیزداریکاردانیترمی
کارآموزیآبخیزداریکاردانیترمی
کاربرد ماشین آلات در آبخیزداریآبخیزداریکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آبخیزداری

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.