امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکی

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
آمار و احتمالامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
اصول زراعت و باغبانیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
اکولوژیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
تجهیزات در گیاه پزشکیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
ترویج و آموزش کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
تکنولوژی پرورش و کاربرد ژافت کشهای بیولوژیکامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
تولید محصولات باغیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
تولید محصولات زراعیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
جانوران زیان آور در کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
حشره شناسیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
حفظ نباتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
روشهای مبارزه با آفات و عوامل بیماریزای گیاهیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
ریاضی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
زیست شناسی پیش دانشگاهیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
سم شناسیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
شیمی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
علفهای هرزامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
عوامل بیماریزای گیاهیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی
کارآموزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.