انتقال آب

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته انتقال آب

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبیاریانتقال آبکاردانیترمی
آمار و احتمالانتقال آبکاردانیترمی
پمپ های آبیاریانتقال آبکاردانیترمی
پیمان و کنترل پروژهانتقال آبکاردانیترمی
تاسیسات آبیاریانتقال آبکاردانیترمی
تجهیز و نوسازی اراضیانتقال آبکاردانیترمی
خاک شناسی عمومیانتقال آبکاردانیترمی
ریاضیات۱انتقال آبکاردانیترمی
ریاضیات۲انتقال آبکاردانیترمی
زمین شناسیانتقال آبکاردانیترمی
زهکشی و اصلاح اراضیانتقال آبکاردانیترمی
شیمی عمومی و آزمایشگاهانتقال آبکاردانیترمی
فیزیک و آزمایشگاهانتقال آبکاردانیترمی
کارآموزیانتقال آبکاردانیترمی
کاربرد کامپیوترانتقال آبکاردانیترمی
گیاه شناسی عمومیانتقال آبکاردانیترمی
ماشین آلات سنگین کشاورزیانتقال آبکاردانیترمی
متره و برآورد عملیات اجراییانتقال آبکاردانیترمی
مصالح و روشهای ساختمانیانتقال آبکاردانیترمی
نقشه برداری۱انتقال آبکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته انتقال آب

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.