امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتع

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتع

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و طرح آزمایشات مقدماتیامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
اصول ترویج و آموزش دامپروری و منابع طبیعیامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
اکولوژی و حفظ محیط زیستامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
بازاریابی محصولات گوسفند،بز و فرآورده های فرعی مرتعامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
بهداشت و اصول کنترل و پیشگیریامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
بیماریهای گوسفند و بز(عفونی،انگلی،تغذیه ای)امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
بیماریهای مشترک انسان و دامامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
بیوشیمیامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
پروار بندی بره و گوسفندامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
پرورش گوسفند و بز داشتیامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
تغذیه دامامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
تکنولوژی پشم،کرکامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
تلقیح مصنوعی گوسفند و بزامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
روشهای اصلاح و توسعه مراتعامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
ریاضیاتامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
زبان فنیامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
زراعت نباتات علوفه ایامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
ژنتیک و اصلاح نژاد مقدماتیامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
ساختمان و تاسیسات واحدهای پرورش گوسفند و بزامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی
سرپرستی گوسفندداریامور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتع

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.