کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با تاریخ موسیقی ایرانکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
آواز ایرانی۱کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
آواز ایرانی۲کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
آواز ایرانی۳کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
آواز ایرانی۴کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
آواز خوانی با همنوازانکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
اجرای صحنه ایکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
اخلاق حرفه ایکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
اصول سرپرستیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
بداهه پردازیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
پیانو عمومیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
تربیت شنوایی(دیکته موسیقی)کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
تربیت شنوایی(ریتم و فواصل)کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
تربیت شنوایی(ملودی و گام خوانی)کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
تربیت شنوایی(نت های تغییر یافته)کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
تصنیف خوانیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
خلاقیت در هنرکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
ساز ایرانیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
ساز شناسی ایرانیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی
شعر و موسیقیکاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.