کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آسیب پذیری سنگ های قیمتیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
اخلاق حرفه ایکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
تاریخچه هنر در صنعت طلا و جواهرکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
جواهر شناسیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
جوشکاری فلزات قیمتیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
خلاقیت در هنرکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
روشهای کاهش کسری در فلزات قیمتیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
زبان تخصصی(پایانی)کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
شیمی فلزات قیمتیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
علم موادکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
عملیات تکمیلیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
فلزات و آلیاژهای قیمتیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
فلزکاریکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
کاربینیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
کارگاه اره کاریکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
کارگاه ترسیم زیور آلاتکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
کارگاه جوشکاری فلزات قیمتیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
کارگاه سوراخ کاری و فلم زنیکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی
کارگاه فلزکاریکاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.