هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمیهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
اصول ارائه اثر هنریهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
باز شناسی طرح های سنتیهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
پروژه نهاییهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
تاریخ نقاشی شرقهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
روشهای ریخته گری۱هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
روشهای ریخته گری۲هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
روشهای قالب گیری۲هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
روشهای قالب گیری۳هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
ریاضیهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
شناخت فن دیوار نگاریهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
شناخت فن سفالگریهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
شناخت فن نقاشیهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
شیمیهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
طراحی۳هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
طراحی۴هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
عکاسی۲هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
کار آموزی۲هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
گرافیک کامپیوتریهنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی
مبانی هنرهای تجسمی۳هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.