تئاتر گرایش بازیگری

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته تئاتر گرایش بازیگری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومی۱تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
آوازتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
اصول دکور و صحنه آراییتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری در نمایش ایرانیتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری رادیو۱تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری رادیو۲تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری سینما و تلویزیونتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری نمایش عروسکی۱تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری نمایش عروسکی۲تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری۴تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری۵تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری۶تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بازیگری۷تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
بدیهه سازیتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
پانتومیمتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
پروژهتئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
تربیت بدنی۲تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
خواندن و تحلیل نمایشنامه۱تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
خواندن و تحلیل نمایشنامه۲تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی
دیدن و تحلیل نمایش۱تئاتر گرایش بازیگریکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته تئاتر گرایش بازیگری

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.