فیلم سازی گرایش نقاشی متحرک

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته فیلم سازی گرایش نقاشی متحرک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول ارتباط جمعیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
ایمنی در حرفهفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
باند سازی و میکس صدای فیلمفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
برنامه ریزی و مدیریت تولیدفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
پروژهفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
تجهیزات فنیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
تدوین فیلمفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
تکنیک های بازیگری نقاشی متحرکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
تولید فیلم انیمیشنفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
حرکت در فیلم های عروسکیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
روش تحقیقفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
زبان فنیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
ساخت عروسک های تک فریمفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
سبک شناسی نقاشی متحرکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
شناخت مواد خامفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
صدا و اکوستیکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
طراحی و نقاشی متحرکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
فیزیک نور و صدافیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
فیلم نامه انیمیشن۱فیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی
فیلم نامه انیمیشن۲فیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته فیلم سازی گرایش نقاشی متحرک

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.