طراحی صحنه

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته طراحی صحنه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آرایش صحنهطراحی صحنهکاردانیترمی
آهنگریطراحی صحنهکاردانیترمی
پرسپکتیوطراحی صحنهکاردانیترمی
پروژه ی نهاییطراحی صحنهکاردانیترمی
تاریخ تحولات طراحی صحنهطراحی صحنهکاردانیترمی
تاریخ لباسطراحی صحنهکاردانیترمی
تاریخ نمایش در ایرانطراحی صحنهکاردانیترمی
تاریخ نمایش در جهانطراحی صحنهکاردانیترمی
خواندن و تحلیل نمایشنامهطراحی صحنهکاردانیترمی
دکور سازی۱طراحی صحنهکاردانیترمی
دکورسازی۲طراحی صحنهکاردانیترمی
روش تحقیق کاربردی و گزارش نویسیطراحی صحنهکاردانیترمی
شناخت مواد و کاربرد آنهاطراحی صحنهکاردانیترمی
شناخت و درک رنگهاطراحی صحنهکاردانیترمی
شییی سازی۱طراحی صحنهکاردانیترمی
شییی سازی۲طراحی صحنهکاردانیترمی
صوت در تئاترطراحی صحنهکاردانیترمی
طراحی و دوخت لباسطراحی صحنهکاردانیترمی
عکاسی و چاپ سیاه و سفیدطراحی صحنهکاردانیترمی
کارآموزی۲طراحی صحنهکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته طراحی صحنه

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.