چاپ و نشر

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته چاپ و نشر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیچاپ و نشرکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیچاپ و نشرکاردانیترمی
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آنچاپ و نشرکاردانیترمی
آشنایی با ماشین آلات چاپ و کارگاهچاپ و نشرکاردانیترمی
آشنایی با نرم افزارهای نشر کامپیوتریچاپ و نشرکاردانیترمی
آمار مقدماتیچاپ و نشرکاردانیترمی
اصول سرپرستی و مدیریت چاپچاپ و نشرکاردانیترمی
الیاف شناسی کاغذ و ترکیبات مرکبچاپ و نشرکاردانیترمی
بهداشت و ایمنی صنعتیچاپ و نشرکاردانیترمی
تاریخ هنر و چاپچاپ و نشرکاردانیترمی
تکنیکهای ارتباط فرمچاپ و نشرکاردانیترمی
تیپوگرافی وچاپ دستیچاپ و نشرکاردانیترمی
چاپ سیلک اسکرینچاپ و نشرکاردانیترمی
رنگ شناسیچاپ و نشرکاردانیترمی
روشهای تولید۱چاپ و نشرکاردانیترمی
ریاضی عمومیچاپ و نشرکاردانیترمی
زبان فنیچاپ و نشرکاردانیترمی
ساختمانهای تکنیکی و فرمهای حروفی و تصویری در سیستم های چاپچاپ و نشرکاردانیترمی
سرویس و نگهداری ماشین آلاتچاپ و نشرکاردانیترمی
سیر تکامل کاغذ و چاپچاپ و نشرکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ و نشر

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.