ارتباط تصویری

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته ارتباط تصویری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول علمی ارتباط و تبلیغاتارتباط تصویریکارشناسیترمی
انسان،طبیعت،طراحیارتباط تصویریکارشناسیترمی
پروژهارتباط تصویریکارشناسیترمی
خوشنویسی و طراحی حروف۱ارتباط تصویریکارشناسیترمی
خوشنویسی و طراحی حروف۲ارتباط تصویریکارشناسیترمی
روش تحقیق در ارتباط تصویریارتباط تصویریکارشناسیترمی
روشهای پیشرفته چاپارتباط تصویریکارشناسیترمی
زبان تخصصیارتباط تصویریکارشناسیترمی
طرح عملی جامعارتباط تصویریکارشناسیترمی
عکاس تخصصی۲ارتباط تصویریکارشناسیترمی
عکاسی تخصصی۱ارتباط تصویریکارشناسیترمی
عکاسی رنگیارتباط تصویریکارشناسیترمی
کارآموزیارتباط تصویریکارشناسیترمی
کارگاه ارتباط تصویری۱(آرم ونشانه)ارتباط تصویریکارشناسیترمی
کارگاه ارتباط تصویری۲(صفحه آرایی و تصویرسازی)ارتباط تصویریکارشناسیترمی
کارگاه ارتباط تصویری۳(طراحی پوستر و بسته بندی)ارتباط تصویریکارشناسیترمی
کارگاه ارتباط تصویری۴(گرافیک محیطی)ارتباط تصویریکارشناسیترمی
کارگاه حجم سازیارتباط تصویریکارشناسیترمی
کامپیوتر تخصصی۱ارتباط تصویریکارشناسیترمی
کامپیوتر تخصصی۲ارتباط تصویریکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته ارتباط تصویری

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.