چاپ و نشر

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته چاپ و نشر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار و احتمالاتچاپ و نشرکارشناسیترمی
ارتباط تصویریچاپ و نشرکارشناسیترمی
برنامه نویسیچاپ و نشرکارشناسیترمی
پروژهچاپ و نشرکارشناسیترمی
تاریخ هنرچاپ و نشرکارشناسیترمی
تکنولوژی بسته بندی در چاپچاپ و نشرکارشناسیترمی
تکنیک کالکوگرافیچاپ و نشرکارشناسیترمی
چاپ و گرافیکچاپ و نشرکارشناسیترمی
روانشناسی هنر و تبلیغاتچاپ و نشرکارشناسیترمی
روش تحقیق در چاپ و نشرچاپ و نشرکارشناسیترمی
روشها و فرمهای حروفیچاپ و نشرکارشناسیترمی
روشهای تولید۲چاپ و نشرکارشناسیترمی
ریاضی کاربردیچاپ و نشرکارشناسیترمی
زبان تخصصیچاپ و نشرکارشناسیترمی
صحافیچاپ و نشرکارشناسیترمی
عکاسیچاپ و نشرکارشناسیترمی
فرم و تکنیکچاپ و نشرکارشناسیترمی
فنون ویراستاریچاپ و نشرکارشناسیترمی
کارآموزیچاپ و نشرکارشناسیترمی
کاربرد خط در گرافیکچاپ و نشرکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ و نشر

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.