علوم کتابداری و اطلاع رسانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با بانکهای اطلاعاتیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
آشنایی با طراحی پایگاه داده هاعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
اصول کار مرجععلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
برنامه نویسی کاربردیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
تاریخ تمدنعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانهعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
رده بندی دیوییعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
رده بندی کنگرهعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
روانشناسی اجتماعیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
روش تحقیقعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
ساختار و خدمات آرشیوعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
ساختمان و تجهیزات کتابخانهعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
طراحی و ساخت صفحات وبعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
فهرست نویسیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
فهرست نویسی مواد کتابی و غیر کتابی لاتینعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
کاربرد آمار و احتمالات در کتابداریعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
کاربرد اینترنت در کتابخانهعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
کارورزی پیشرفتهعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
کارورزی تخصصیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
متون اختصاصی انگلیسی درک مطلب و ترجمهعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.