نوازندگی ساز جهانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته نوازندگی ساز جهانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با تاریخ موسیقی جهاننوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
آشنایی با رهبری ارکسترنوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
آواز گروهی۱-تنفسنوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
آواز گروهی۲ سونوریته و نوانسنوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
آواز گروهی۳ اجرانوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
اجرای پایانی(پروژه پایانی)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
اجرای صحنه ای آواز گروهینوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
اجرای صحنه ای۱-اصول اجرانوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
اجرای صحنه ای۲-آداب صحنهنوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
ارکستر جهانی۱-اصول همنوازینوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
ارکستر جهانی۲-همنوازی سازینوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
ارکستر جهانی۳-ارکستر و آوازنوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
ارکستر جهانی۴-اجرای نهایینوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
ارکستراسیوننوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
پیانوی عمومی۱-(گام نوازی و قطعات ساده)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
پیانوی عمومی۲-(نوانس و دشیفراژ)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
تاریخ موسیقی جهان۱(دوران باستان)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
تاریخ موسیقی چهان۲(دوران معاصر)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
دشیفراژ۱(تربیت بینایی)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی
دشیفراژ۲(اجرا)نوازندگی ساز جهانیکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته نوازندگی ساز جهانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.