آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با آسیب شناسی اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
آشنایی با اقوام ایرانی و ویژگیهای فرهنگی آنهاآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
آمار کاربردیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
آموزش مهارتی زندگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
اصول علم سیاستآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
اصول و مبانی ارتباطات در توسعه فرهنگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
اصول و مبانی پیشگیریآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
اقتصاد و مواد مخدرآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
بررسی سازمانها و قوانین اعتیاد در ایرانآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
برنامه ریزی اوقات فراغتآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
بهداشت روانیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
جامعه شناسی اعتیادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
جامعه شناسی فرهنگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
جمعیت شناسیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
حقوق اساسیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
خانواده و اعتیادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
روانشناسی اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
روانشناسی اعتیادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
روانشناسی شخصیتآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی
روش تحقیق فرهنگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.