خبرنگاری گرایش علوم استراتژیک

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته خبرنگاری گرایش علوم استراتژیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با مرز و تحولات مرزها در خاورمیانهخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
آمار۱خبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
آمار۲خبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
ارتباط شناسیخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
ارتباطات بین المللخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
ارتباطات تصویریخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
ارتش و سیاستخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
استراتژیها و سیاست خارجی قدرتهای بزرگخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
افکار عمومی۱خبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
افکار عمومی۲خبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
اقتصاد رسانه ای و بازرگانی خبریخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
امنیت ملیخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
بررسی منازعات۱خبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
بررسی منازعات۲خبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
پروژهخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
تئوریهای استراتژیکخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
تجزیه و تحلیل محتوی پیامخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
تحلیل استراتژیکخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
تفسیر قانون اساسیخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی
تهیه گزارش مطبوعاتیخبرنگاری گرایش علوم استراتژیککارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته خبرنگاری گرایش علوم استراتژیک

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.